8/1/2008 9: 21: 15 AM
Văn Bản Mới: Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ IV - năm 2012   |   Hội thảo góp ý dự án Luật   |   Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”   |   Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC   |   Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   |   Thông báo xuất bản và mời đăng ký mua Lịch treo tường, Lịch để bàn và Sổ công tác Viện kiểm sát nhân dân năm 2013   |   BÁO CÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42 (từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)   |   Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.   |   Tọa đàm chuyên đề về phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia cải tiến thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước   |   Góp ý dự thảo quy chế giải thưởng "Phan Anh"   |  

Văn Bản ĐTN » Văn Bản Đoàn Thanh Niên » Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 
Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TPHCM – KHỐI DÂN–CHÍNH–ĐẢNG

BCH ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KSND

TP. HỒ CHÍ MINH

 

                                       Số: 33/ KH-ĐTN.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng 10 năm 2012.
KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

                                              

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đoàn viên Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân lần thứ XIX (2012-2014), chương trình công tác năm 2012 và kế hoạch hoạt động chào mừng tháng thanh niên công nhân thành phố năm 2012.

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giáo dục Đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống của thanh niên công nhân thành phố, lòng tự hào về truyền thống 35 năm của Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh..

- Phát động phong trào thi đua trong Đoàn viên, các Chi đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động đoàn.

- Gặp mặt giao lưu với đại diện Đảng ủy, các đồng chí là nguyên cán bộ Đoàn Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

- Báo cáo một số kết quả và triển khai một số nội dung hoạt động đoàn trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực tiết kiệm.        

- Tạo được không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, gắn hoạt động đoàn với việc thực hiện các phần việc thanh niên phục vụ cho công tác thanh niên.

- Tập trung định hướng, giáo dục về truyền thống của dân tộc, của Đoàn, của ngành và đơn vị; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên thanh niên; nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, cán bộ trẻ.

 II. NỘI DUNG:

1.      Ôn lại truyền thống quá trình 35 năm thành lập và phát triển của tổ chức Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

2.      Giao lưu, tặng quà các đồng chí Bí thư Đoàn các thời kỳ

3.      Công bố các quyết định của Thành đoàn, Đoàn khối về công tác nhân sự.

4.      Báo cáo sơ kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên từ ngày 1/01/2012 đến 30/9/2012 và phương hướng hoạt động thời gian tới .

5.      Hướng dẫn công tác phân loại đoàn viên và công tác tổ chức đại hội chi đoàn năm 2012.

6.      Công bố các quyết định thành lập và ra mắt Đội bóng đá, Ban quản trị Website, Quy chế về tiêu chuẩn của cán bộ đoàn, Quy chế giải thưởng.

7.      Góp ý trang phục Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố, tặng phẩm lưu niệm.

8.      Triển khai phát động cuộc thi “Bác hồ với ngành Kiểm sát nhân dân”, phong trào sáng kiến hiến kế nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị và nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt đoàn.

9.      Lễ trưởng thành Đoàn và tặng quà lưu niệm cho các đồng chí Đoàn viên hết tuổi sinh hoạt đoàn.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian – địa điểm.

- Dự kiến 8h00’ ngày 24/10/2012 (sang thứ 4), tại Hội trường.  

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả Đoàn viên Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

3. Ban tổ chức:

- Đ/c Lê Văn Dương                                      - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Văn Quyết                               - Phó trưởng ban

- Đ/c Lê Thủy Tiên                                        - Thành viên

- Đ/c Ngô Anh Hồng                                     - Thành viên

- Đ/c Trương Thế Bằng                                 - Thành viên

- Đ/c Phạm Văn Khải                                    - Thành viên

- Đ/c Phạm Hồng Khải                                  - Thành viên

4. Phân công nhiệm vụ:

- Ban chấp hành Đoàn cơ sở lên kế hoạch báo cáo Lãnh đạo viện, Đảng ủy về nội dung của kế hoạch và xin ý kiến chỉ đạo.

- Ban chấp hành các chi đoàn phổ biến kế hoạch cho các Đoàn viên trong chi đoàn biết thực hiện.

- Các đồng chí trong Ban tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện.

5. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 01/10 – 06/17/ 2012: xây dựng kế hoạch, xin ý kiến.

- Từ ngày 8/10 - 23/10/2012: Công tác chuẩn bị

-  Ngày 24/10/2010/2012: Tổ chức thực hiện.

- Từ  25/10 - 30/10/2012: Tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả.

 

Nơi nhận:

-   Đảng ủy (b/cáo);

-   Đ/c Võ Quang Huy – ĐUV;

-   Đoàn khối (b/cáo);

-   BCH các chi đoàn;

-   Thành viên BTC;

-  Đăng web, Lưu.


TM. BAN CHẤP HÀNH

Bí thư

 (đã ký)

 Lê Văn DươngTải file đính kèm tại đây