8/1/2008 9: 21: 15 AM
Văn Bản Mới: Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ IV - năm 2012   |   Hội thảo góp ý dự án Luật   |   Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”   |   Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC   |   Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   |   Thông báo xuất bản và mời đăng ký mua Lịch treo tường, Lịch để bàn và Sổ công tác Viện kiểm sát nhân dân năm 2013   |   BÁO CÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42 (từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)   |   Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.   |   Tọa đàm chuyên đề về phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia cải tiến thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước   |   Góp ý dự thảo quy chế giải thưởng "Phan Anh"   |  

Văn Bản ĐTN » Văn Bản Đoàn Thanh Niên » Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2012 – 2014)

 
Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2012 – 2014)

ĐOÀN KHỐI DÂN – CHÍNH – ĐẢNG

TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CƠ SỞ VKSND TP.HỒ CHÍ MINH

 

* * *

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2012
 

BẢNG PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XIX (2012 – 2014)

(kèm theo Quy chế số …. Ngày ……)

-*-

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIX nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đoàn Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh số …/QĐ-TN ngày 28/02/2012.

Căn cứ kết quả cuộc họp Ban chấp hành Đoàn cơ sở ngày …/3/2012. Nay BCH Đoàn cơ sở thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên BCH như sau:

 

1. Đồng chí Lê Văn Dương – Bí thư:

- Phụ trách chung và làm Tổ trưởng nhóm Tu dưỡng.

- Chủ trì chỉ đạo thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH Đoàn cơ sở:

- Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Tp.Hồ Chí Minh và trước BCH Đoàn cơ sở về việc tổ chức và thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn viên Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014; quán xuyến chung công việc của BCH Đoàn cơ sở, thường xuyên củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và các tổ chức đoàn thể khác. 

- Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ và yêu cầu thực hiện công việc đối với từng Ủy viên BCH Đoàn cơ sở sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể BCH Đoàn cơ sở, cùng với Đảng ủy và các Chi bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn cơ sở và của các Chi đoàn trực thuộc.

- Thay mặt BCH Đoàn cơ sở ký tên vào các văn kiện, công văn, nghị quyết của Đoàn.

- Chịu trách nhiệm quản lý, hoạt động của website Đoàn thanh niên Viện kiểm sát TPHCM.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Phó Bí thư:

- Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, chương trình và báo cáo.

- Phụ trách Chi đoàn Thống kê Tội phạm, công trình thanh niên được phân công (web Đoàn cơ sở).

- Phụ trách công tác Kiểm tra.

- Giúp và chịu trách nhiệm trước đồng chí Bí thư về thực hiện nhiệm vụ được phân công phụ trách.

- Khi được ủy quyền của đồng chí Bí thư, đồng chí Phó Bí thư được phép ký tên vào các văn kiện, công văn, nghị quyết của Đoàn cơ sở và chỉ đạo thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở.

3. Đồng chí Ngô Anh Hồng - Ủy viên BCH:

- Phụ trách công tác tuyên truyền, giáo dục (gồm cả giáo dục pháp luật).

- Phụ trách chung công tác phong trào thể dục, thể thao.

4. Đồng chí Lê Thủy Tiên - Ủy viên BCH:

- Phụ trách công tác đoàn vụ và tài chính của Đoàn cơ sở.

- Theo dõi các hoạt động của Đoàn cơ sở, xây dựng các báo cáo.

- Phụ trách họat động đội văn nghệ, lễ tân, hậu cần.

- Phụ trách CTTN cho vay hỗ trợ đám cưới.

5. Đồng chí Phạm Văn Khải - Ủy viên BCH:

- Phụ trách công tác tuyên truyền cổ động, cập nhật tin bài, hình ảnh về họat động của đơn vị và của Đoàn cơ sở.

- Phụ trách Chi đòan Nghiệp vụ Hành chính.

- Phụ trách Câu lạc bộ Du khảo trẻ.

6. Đồng chí Phạm Hồng Khải - Ủy viên BCH:

- Phụ trách các đội thi.

- Phụ trách bảng tin Đoàn cơ sở.

- Tham gia công tác đoàn vụ.

- Phụ trách Đội cầu lông.

- Phụ trách lớp học ngoại ngữ.

7. Đồng chí Trương Thế Bằng - Ủy viên BCH:

- Phụ trách Chi đòan Nghiệp vụ Hình sự.

- Phụ trách họat động của đội bóng đá.

- Tham gia công tác phong trào.

- Phụ trách chương trình vé số.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (báo cáo);

- BTV Đoàn khối (báo cáo);

- Các UV BCH Đoàn cơ sở;

- Lưu.

TM. BCH ĐOÀN CƠ SỞ

BÍ THƯ

 

 

Lê Văn Dương