8/1/2008 9: 21: 15 AM
Văn Bản Mới: Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ IV - năm 2012   |   Hội thảo góp ý dự án Luật   |   Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”   |   Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC   |   Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   |   Thông báo xuất bản và mời đăng ký mua Lịch treo tường, Lịch để bàn và Sổ công tác Viện kiểm sát nhân dân năm 2013   |   BÁO CÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42 (từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)   |   Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.   |   Tọa đàm chuyên đề về phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia cải tiến thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước   |   Góp ý dự thảo quy chế giải thưởng "Phan Anh"   |  

Văn Bản ĐTN » Văn Bản Đoàn Thanh Niên » Quyết định Về việc Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn Nghiệp vụ Hành chính

 
Quyết định Về việc Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Chi đoàn Nghiệp vụ Hành chính

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TPHCM – KHỐI DÂN–CHÍNH–ĐẢNG

BCH ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KSND

TP. HỒ CHÍ MINH

 

                                       Số: 09/ QĐ-ĐTN.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 10  năm 2012.
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời

Chi đoàn Nghiệp vụ Hành chính

 

BCH ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ điều 7, 8, 9 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về nguyên tắc hoạt động và tổ chức của cơ sở Đoàn;

Căn cứ Quyết định số: 209/QĐ-ĐTN ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012-2014;

- Xét đề nghị của Ban chấp hành chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát hoạt động tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Chỉ định Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời chi đoàn Nghiệp vụ Hành chính nhiệm kỳ 2012 – 2013 gồm các đồng chí có tên sau:

1.      Phạm Hồng Khải                  giữ chức vụ                Bí thư

2.      Nguyễn Bảo Anh                              -                       Phó Bí thư

3.      Lê Thị Mỹ Vân                                   -                       Ủy viên

 

Điều 2: Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn Nghiệp vụ Hành chính và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Đảng ủy;

- Đoàn khối;

- Lưu ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 (đã ký)

Lê Văn Dương

 

Các bài viết đã đăng